UHLÍKOVÁ STOPA

UHLÍKOVÁ STOPA

Měření uhlíkové stopy je metodika posuzování a vykazování, která umožňuje společnostem, budovám a městům přesněji vypočítat emise uhlíku a určit oblasti ke zlepšení. BUREAU VERITAS má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti, nabízíme ověřování uhlíkové stopy podle standardů, které pomáhají organizacím důsledně a transparentně měřit a podávat přesné zprávy o jejich uhlíkové stopě.

Měření uhlíkové stopy je osvědčeným postupem pro společnosti, které se snaží sledovat svou produkci uhlíku ve snaze ji snížit. Přesné monitorování a podávání zpráv ukazuje společnostem, kde lze provést změny a minimalizovat jejich dopad, což jim pomáhá dosáhnout čistých nulových cílů a úspor nákladů. 

KLÍČOVÉ BENEFITY MĚŘENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

  • Zajistíte soulad se zákonnými požadavky;
  • Prokážete svůj závazek vůči udržitelnému podnikání a transparentnosti v komunikaci;
  • Uděláte první kroky ke zlepšení s cílem omezení emisí uhlíku z Vašeho provozu;
  • Vytvoříte důvěru mezi zúčastněnými stranami prostřednictvím otevřeného vykazování a informacemi ověřenými třetími stranami;
  • Sdílením přesných informací o vaší uhlíkové stopě zvýšíte reputaci vaší společnosti a produktů;

PROKAŽTE SVŮJ ZÁVAZEK VŮČI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ (GHG)

Norma ISO 14064-1 obsahuje požadavky a pokyny pro kvantifikaci a vykazování emisí a odstraňování skleníkových plynů (GHG) na organizační úrovni. Pokrývá vše od návrhu až po ověření inventáře GHG. Ověřování podle normy ISO 14064-1 nabízíme již od roku 2006 a máme s tím rozsáhlé zkušenosti. Ověření organizacím umožňuje dobrovolně prokazovat robustnost jejich výpočtů a měření uhlíkové stopy prostřednictvím veřejného podávání zpráv. 

KOMUNIKUJTE O DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Společnostem, které chtějí certifikovat vliv produktu nebo služby na životní prostředí, nabízí norma ISO 14067 pokyny pro kvantifikaci a komunikaci jejich uhlíkové stopy. ISO 14067 také dodává důvěryhodnost uhlíkového značení (prohlášení na výrobcích nebo v místě prodeje). Ověřování u důvěryhodného partnera, jako je BUREAU VERITAS, pomáhá spotřebitelům činit informovaná pozitivní rozhodnutí o svých nákupech a posiluje důvěru mezi všemi zúčastněnými stranami.

VSTUPTE NA UHLÍKOVÝ TRH EU

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) je první a největší trh s emisemi na světě. Prostřednictvím systému „cap and trade“ je stanoven limit celkového množství určitých skleníkových plynů, které zařízení mohou vypouštět. U evropských průmyslových zařízení přesahujících určitou velikost v odvětvích s vysokým obsahem uhlíku je podávání zpráv EU ETS povinné. BUREAU VERITAS je akreditována k poskytování ověřování emisí, což umožňuje organizacím prokazovat soulad s předpisy EU ETS a zajišťovat způsobilost k obchodování s povolenkami v oblasti emisí.

#TIP: PODÍVEJTE SE TAKÉ NA NÁŠ ROZHOVOR NA TÉMA OBNOVITELNÉ ZDROJE A ZJISTĚTE, JAKÉ PROJEKTY SE PŘIPRAVUJÍ A PROBÍHAJÍ V BUREAU VERITAS.