AGRI_16

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Požadavky vyplývající z národní i evropské legislativy ochrany životního prostředí se dotýkají většiny firem a musí být plněny v jednotlivých oblastech životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, chemické látky a směsi, ochrana ovzduší, problematika obalů a další). V případě neznalosti a podcenění významu této oblasti hrozí riziko ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, ale také riziko sankcí, zvýšení provozních nákladů či ohrožení image firmy.