ESG V KOSTCE #2: Nefinanční ESG Reporting – Jak přetavit povinnost v příležitost

News

ESG V KOSTCE #2: Nefinanční Reporting – Jak přetavit povinnost v příležitost?

17 Srp. 2022

ESG, ESG reporting, report o udržitelnosti, nefinanční reporting, CSRD, NFRD, CSR. Dnes často skloňované pojmy související s legislativou, která v České republice zasáhne přibližně 1 167 firem a bezmála dalších 50 000 v EU.

Je pouze na Vás, zda z toho pro Váš byznys uděláte příležitost nebo slabinu, kvůli které ztratíte potenciální zákazníky, investory, partnery a kterou Vaše konkurence využije k získání lepší pozice na trhu.

Pokud chcete u zákazníků a finančních partnerů vybudovat pověst zodpovědné firmy, ulehčit životnímu prostředí, nebát se nákladů spojených s necháním všeho na poslední chvíli, získat konkurenční výhodu a otevřít si dveře k novým zakázkám, právě pro Vás jsme připravili seriál: „ESG V KOSTCE“, ve kterém postupně zjistíte, jak Vaši firmu připravit na nefinanční ESG reporting dle CSRD směrnice z pohledu auditní, inspekční a certifikační autority. 

Potřebujete-li se ještě zorientovat v ESG problematice, než budete pokračovat ve čtení, přehrajte si stručný video úvod, ve kterém se dozvíte, co je to ESG, koho se týká, proč to řešit a jak lze změřit:

Dnes se totiž obecným informacím příliš věnovat nebudeme. Zaměříme se na to, jak položit základ pro to, abyste z blížící se povinnosti vytěžili maximum. Dozvíte se:

 1. ESG a CSRD – Co víme?
 2. Co je důležité pochopit?
 3. Selžete-li v přípravě, připravujete se na selhání.
 4. Jaká jsou rizika za nereportování nefinančních dat?
 5. Jak položit základ pro to, abyste z nefinančního ESG reportingu v budoucnu benefitovali?

ESG A CSRD – CO VÍME?

#TIP: STÁHNĚTE SI ZDARMA CSRD PŘÍRUČKU a získejte informace, které vám pomohou v přípravě na implementaci CSRD.

Situace kolem CSRD směrnice se stále vyvíjí, čas od času se proto něco změní, například jako koncem června, kdy došlo k ročnímu odložení termínů pro reporting. Nyní ale víme, že:

 1. Nefinanční ESG reportování dle CSRD směrnice by se mělo od 1. 1. 2024 vztahovat na společnosti s 250+ zaměstnanci a obratem nad 1 mld. Kč, či aktivy vyššími jak 500 mil. Kč.
 2. První nefinanční report se od těchto společností očekává v roce 2026 s daty za fiskální rok 2025.
 3. V roce 2027 (za rok 2026) budou poprvé reportovat i kótované malé a střední podniky. Mohou však zažádat o roční odklad povinnosti.
 4. Nefinanční report musí pokrývat všechny oblasti ESG (Environmental, Social, Governance) a kromě pozitivního posunu společnosti k udržitelnosti bude muset obsahovat i negativní dopady na prostředí kolem (jak podnik ovlivňuje prostředí kolem vs jak prostředí kolem finančně ovlivňuje podnik).
 5. ESG ratingů je mnoho a každý má jinou metodiku, proto je důležité umět vybrat ten správný. Bude totiž sloužit jako zásadní ukazatel pro banky, investory, pojišťovny i budoucí spolupráce.
 6. Všechny informace v reportech budou muset být nezávislé ověřené (např. podle AA1000) třetí stranou a v souladu s CSRD směrnicí, Taxonomií EU a jinými standardy/ratingy (např. GRI, SASBEcoVadis).

CO JE DŮLEŽITÉ POCHOPIT?

ESG a nefinanční reporting není žádná novinka. Možná, že se ve Vaší společnosti jednotlivým ESG pilířům již částečně věnujete. Pokud se na ně totiž podíváme z pohledu ISO standardů a dalších nástrojů, je to pravděpodobné.

ISO standardy budou hrát důležitou roli v procesu sbírání nefinančních dat a celkového zajišťování jednotlivých pilířů ESG. Můžeme si to obecněji vysvětlit na tomto příkladu dvou společností:

Společnost A má zavedené standardy: ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001.

Společnost B má zavedené standardy: ISO 50001, ISO 45001 a ISO 27001.

Obě tyto společnosti mají díky ISO částečný přesah do všech pilířů ESG. ISO 14001 a 50001, tedy standardy pro management energií a životního prostředí, patří pod pilíř „E-nvironment“. Zatímco ISO 45001, ISO 37001 a ISO 27001, standardy pro management bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a korupčních, kybernetických rizik, pokrývají oblasti „S-ocial“ a „G-overnance“.   

Pokud jste úplně na začátku, bez ISO standardů a spolehlivých partnerů, kteří Vám pomohou, máte díky ročnímu odložení povinnosti stále dostatečný prostor, který Vám umožní v klidu a postupně obstarat vše, co potřebujete.

SELŽETE-LI V PŘÍPRAVĚ, PŘIPRAVUJETE SE NA SELHÁNÍ.

Dostáváme se k nejpodstatnějšímu bodu – čas. Roční odložení povinnosti není pro to, abyste mohli o rok déle otálet. Má Vám poskytnout více času na přípravu všeho, co budete potřebovat k sestavení Vašeho prvního nefinančního reportu.  

Vraťme se ještě na chvíli ke smyšleným společnostem výše. V souvislosti s ESG a nefinančním reportováním se mluví o příležitosti pro byznys, konkurenční výhodě a cestě k lepší image.

Vidíme, že společnosti jsou si na začátku relativně rovny – obě mají ISO standardy, které přesahují do všech pilířů ESG. Co tedy rozhoduje? Kdo získá konkurenční výhodu, kdo začne prostřednictvím udržitelnosti budovat lepší image a kdo získá nové byznysové příležitosti a výhodnější úvěry?

Právě čas je rozhodujícím faktorem. Pokud společnost A nechá přípravu náhodě a společnost B mezitím bude dále rozvíjet své aktivity v ESG, bude už dávno v tak rozjetém vlaku, že ji společnost A jednoduše nebude stačit, nebo bude muset vynaložit nemalé finanční prostředky, aby dohnala vše potřebné. Zkrátka, pokud selžete v přípravě, připravujete se na selhání.

JAKÁ JSOU RIZIKA ZA NEREPORTOVÁNÍ NEFINANČNÍCH DAT?

Momentálně nejsou stanoveny žádné sankce pro společnosti, které své reporty nezveřejní. Nicméně, za prvé se to může změnit a za druhé, ESG a nefinanční kritéria v současnosti získávají čím dál více pozornosti jak ze strany veřejnosti (spotřebitelé, média, zaměstnanci), tak ze strany finančních partnerů (banky, pojišťovny, investoři, odběratelé).

Tím hlavním rizikem se tak stává onen pomyslný vlak, který Vám může ujet. Data mluví jasně. Podle CSR studie IPSOS 72 % spotřebitelů vnímá odpovědnost a udržitelnost firem jako přidanou hodnotu jejich produktů či služeb a 44 % ji považuje za důležitý aspekt při nákupu. Společným jmenovatelem pro všechny je pak férovost k vlastním zaměstnancům, která se letos poprvé dostala na špici požadavků, které Češi na firmy kladou. [odkaz na zdroj]

Mimo zaměstnance a spotřebitele do hry vstupují také již zmíněné banky, pojišťovny a investoři. Pro ty je ESG rating ukazatelem toho, jak je firma udržitelná, zda je schopna pracovat s riziky a jestli se do ní vůbec vyplatí investovat.

ESG a nefinanční reporting nepřímo zasáhne i malé a střední podniky, které do velkých firem dodávají. Například ve Velké Británii je pro společnosti již běžnou praxí, že po svých dodavatelích vyžadují data o udržitelnosti (například o uhlíkové stopě) a nefinanční ESG kritéria jsou součástí určitých veřejných zakázek. Nereportování dat = potenciální ztráta partnerů a příležitostí. [odkaz na zdroj]

Nefinanční ESG report je proto důležité nevnímat pouze jako „papír“ obsahující nefinanční údaje o Vaší organizaci. Výstupem celého Vašeho snažení je hlavně efektivnější a zodpovědnější společnost.

Společnost, která díky zavedeným standardům a nástrojům k zajištění ESG pilířů šetří náklady a životní prostředí, umí efektivně pracovat s riziky, má výkonné, spokojené, motivované zaměstnance a s transparentním, zodpovědným a udržitelným přístupem má také důvěru spotřebitelů, všech zúčastněných stran a tím i veškeré předpoklady pro ještě úspěšnější a výnosnější podnikání.

JAK POLOŽIT ZÁKLAD PRO TO, ABYSTE Z NEFINANČNÍHO ESG REPORTINGU V BUDOUCNU BENEFITOVALI?

Nyní už víte, že včasná příprava je klíčovým faktorem pro to, aby mohla Vaše firma benefitovat ze všeho, co ESG nabízí. V rámci přípravy na novou evropskou legislativu je však zásadní nejdříve zjistit, jak si stojíte z pohledu ESG, co máte a co Vám chybí.

Ideálním nástrojem pro zjištění potřeb a nedostatků je tzv. GAP analýza, která poslouží jako odrazový můstek. Její průběh je s Bureau Veritas jednoduchý. Dorazíme za Vámi, zhodnotíme aktuální stav Vaší společnosti a na základě zjištění si zvolíte nejúčinnější cestu k dosažení souladu s evropskou legislativou.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, je pouze na Vás, zda z nefinančního ESG reportování pro Váš byznys uděláte příležitost nebo slabinu, kvůli které ztratíte potenciální zákazníky, investory, partnery a kterou Vaše konkurence využije k získání lepší pozice na trhu.

V dalších dílech: „ESG V KOSTCE“ se budeme věnovat jednotlivým pilířům ESG a popisovat, jak a čím je lze zajistit. Začínáme oblastí „E-nvironmentu“, sledujte nás (Facebook, Instagram, YouTube), ať Vám nic neunikne.

Pokud pro Vás byl tento článek užitečný, sdílejte ho dále.

Klikněte zde a přečtěte si další díl věnovaný environmentálnímu pilíři, konkrétně energiím z pohledu ESG.