Změna klimatu je problémem, který bohužel definuje dnešní moderní dobu. Přičemž vlády, podniky a jednotlivci napříč světem neustále hledají způsoby, kterými lze snížit jejich dopad na životní prostředí. 

SNÍŽENÍ VAŠÍ UHLÍKOVÉ STOPY 

Ověřování uhlíkové stopy umožňuje společnostem přesně vyhodnocovat a podávat zprávy o svých emisích uhlíku a identifikovat další oblasti, které je třeba zlepšit. Aby však bylo ověřování úspěšné, vyžaduje přesné údaje. BUREAU VERITAS ověřuje organizace dle řady dobrovolných norem a regulačních schémat vymezených pro uhlíkovou stopu. To organizacím umožňuje snižovat své emise a tím upřednostňovat udržitelné operace - Uhlíková stopa

CERTIFIKACE PRO ODSTRAŇOVÁNÍ A KOMPENZACI UHLÍKU 

Kompenzační schéma uhlíku a odstraňování skleníkových plynů umožňuje společnostem omezovat nebo vyrovnávat emise skleníkových plynů a tím minimalizovat jejich dopad na životní prostředí. BUREAU VERITAS potvrzuje a ověřuje iniciativy v oblasti kompenzace uhlíku a odstraňování skleníkových plynů, prokazuje legitimitu uhlíkových kreditů a pomáhá společnostem dosáhnout uhlíkově neutrálních operací.

ZAJIŠTUJEME TRANSPARENTNOST PRO UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ TVRZENÍ

K prokázání svého závazku vůči zpomalení změn klimatu a omezení dopadu na životní prostředí, musí společnosti odůvodňovat tvrzení o jejich uhlíkově neutrálních obchodních praktikách. BUREAU VERITAS poskytuje ověření a certifikaci třetí stranou podle Vámi preferované normy. Tyto normy vyžadují, aby společnosti sledovaly svou produkci uhlíku, identifikovaly oblasti neefektivity, měřily snižování svých emisí a nakupovaly správné množství uhlíkových kreditů ke kompenzaci svých zbytkových emisí. - Uhlíková neutralita

DOSAHOVÁNÍ NULOVÝCH ČISTÝCH EMISÍ

Aby společnosti dosáhly čistých nulových emisí, musí napříč dodavatelským řetězcem zavést obchodní postupy, které nezanechávají žádný dopad na klima. BUREAU VERITAS pomáhá společnostem s ověřováním uhlíkové stopy, vyhodnocuje výsledky projektů zaměřených na odstraňování skleníkových plynů a iniciativ na snižování emisí. Dále ověřujeme zprávy o pokroku směrem k dosažení čistých nulových cílů společností.

#TIP: PODÍVEJTE SE TAKÉ NA NÁŠ ROZHOVOR NA TÉMA OBNOVITELNÉ ZDROJE A ZJISTĚTE, JAKÉ PROJEKTY SE PŘIPRAVUJÍ A PROBÍHAJÍ V BUREAU VERITAS.