Carbon Neutrality

UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

Podniky vynakládají obrovské úsilí k dosažení uhlíkové neutrality. Tím, že nejprve snižují a poté vyvažují emise skleníkových plynů s přírodními propady uhlíku nebo uhlíkovými kredity. Certifikace od BUREAU VERITAS společnostem umožňuje prokázat jejich tvrzení o uhlíkové neutralitě a podpoře dekarbonizace.

Dekarbonizace je klíčovým heslem pro mnoho organizací. Spousta společností si stanovila ambiciózní cíle, počínaje od uhlíkově neutrálních až po cíle čistých nulových emisí. Mnohé iniciativy zaměřující se na snižování emisí skleníkových plynů však tyto cíle nesplnily, a proto roste jejich veřejná kontrola. V důsledku toho již společnosti nemohou jen tak tvrdit, že snižují své emise a dosahují uhlíkové neutrality - musí to především dokázat.

Pokud chcete prokázat svůj závazek vůči ochraně životního prostředí, musíte zúčastněným stranám, institucím, partnerům a svým klientům ukázat, že jednáte v souladu s mezinárodně uznávanými standardy v oblasti uhlíkové neutrality. BUREAU VERITAS je dlouhodobým průmyslovým hráčem, který poskytuje ověřování a certifikace třetími stranami podle norem, které stanovují požadavky kvantifikace uhlíkové stopy a umožňují tak společnostem v této oblasti identifikovat a implementovat zlepšení. 

KLÍČOVÉ BENEFITY

  • Monitorujte a snižujte svou uhlíkovou stopu a dosáhněte uhlíkové neutrality;
  • Identifikujte oblasti neefektivity, vylepšete výkon, snižte spotřebu energie a dosáhněte úspor a nižší produkce uhlíku;
  • Splňte očekávání Vašich zákazníků, zúčastněných stran, partnerů a veřejnosti;
  • Zvyšte Vaši důvěryhodnost a vylepšete Vaši reputaci přesným a transparentním tvrzením o uhlíkové neutralitě
#TIP: PODÍVEJTE SE TAKÉ NA NÁŠ ROZHOVOR NA TÉMA OBNOVITELNÉ ZDROJE A ZJISTĚTE, JAKÉ PROJEKTY SE PŘIPRAVUJÍ A PROBÍHAJÍ V BUREAU VERITAS.