OVĚŘENÍ ZPRÁV O UDRŽITELNOSTI

NEFINANČNÍ REPORTING:

OVĚŘENÍ ZPRÁV O UDRŽITELNOSTI (ESG)

Transparentní reporting o sociálních a environmentálních dopadech je zásadní pro ochranu image a pověsti Vaší společnosti. Nezávislé ověření Vašich zpráv o udržitelnosti od Bureau Veritas Vám pomůže komunikovat etické obchodní praktiky, budovat vedoucí pozici na trhu a utvářet Vaše environmentální pověření.

Společnosti, jejich dodavatelé a partneři jsou dnes pod větším dohledem než kdykoli předtím. Interní a externí zainteresované strany všeho druhu – od investorů po klienty a spotřebitele – spolu s vládami a mezinárodními organizacemi jsou stále ostražitější ohledně jejich postupů a očekávají, že budou transparentně sdělovat dopady svých činností na životní prostředí.

Bureau Veritas může jako nezávislá třetí strana klientům pomoci prokázat, že jsou jejich informace o výkonnosti v oblasti udržitelnosti přesné a nestranné. Ověření od nás společnostem umožňuje předvádět osvědčené postupy při podávání zpráv o udržitelnosti a poskytuje tak úplný přehled o dopadech jejich činnosti.

HLAVNÍ VÝHODY:

#TIP: STÁHNĚTE SI ZDARMA CSRD PŘÍRUČKU a získejte informace, které vám pomohou v přípravě na implementaci CSRD.

 • VYHODNOŤTE DOPADY VAŠICH ČINNOSTÍ

  široce o nich komunikujte a ukažte transparentnost a poctivost Vaší společnosti

 • ZÍSKEJTE STRATEGICKOU VÝHODU

  v oblasti udržitelnosti díky nezávislému ověření Vašich reportů

 • PROKAŽTE, ŽE JSOU VAŠE DATA O UDRŽITELNOSTI PŘESNÁ A NESTRANNÁ

  a přesvědčte všechny zúčastněné strany o Vašich etických obchodních praktikách

 • ZLEPŠETE KOMUNIKACI

  s investory a zúčastněnými stranami, získejte jejich důvěru

DISPONUJTE ZÁSOBOU SPOLEHLIVÝCH DAT

Rámec Globální iniciativy pro podávání zpráv (GRI), pomáhá organizacím lépe pochopit dopad jejich činností na ekonomiku, životní prostředí a společnost. Jeho cílem je zvýšit odpovědnost a zvýšit transparentnost reportingu tím, že do zpráv o udržitelnosti zavádí skóre. V Bureau Veritas podporujeme společnosti, které chtějí připravovat své zprávy o udržitelnosti v souladu s GRI rámcem a současně jim poskytujeme záruku nestranného ověření jejich dat o udržitelnosti.

ZAUJMĚTE DŮVĚRYHODNÝMI REPORTY

Díky narůstajícímu počtu publikovaných zpráv o udržitelnosti vznikla norma ISO 26000, která představuje vodítko pro důvěryhodný reporting o udržitelnosti a odpovědnosti společnosti. Přesně definuje a sjednocuje koncept společenské odpovědnosti a strukturuje udržitelný přístup velkých společností. Nabízíme ověření zpráv v souladu s ISO 26000, které našim klientům poskytuje významnou strategickou výhodu na konkurenčních trzích.

ODLIŠTE SE OD KONKURENCE DOKONALOU ZPRÁVOU O UDRŽITELNOSTI

Tři ověřovací standardy AA1000 společnosti AccountAbility jsou založené na principech používaných podniky, vládami a dalšími veřejnými i soukromými organizacemi. Společně tvoří rámec záruk založený na zásadách, které vedou společnosti k odpovědnosti za management udržitelnosti, výkonnost a reporting. V Bureau Veritas pomáháme společnostem zajistit, aby byl jejich reporting důvěryhodně ověřený a v souladu se zásadami stanovenými v těchto standardech.

MĚJTE NEKOMPROMISNĚ OVĚŘENÉ ZPRÁVY O UDRŽITELNOSTI

Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky 3000 (ISAE 3000) vydaný Mezinárodní federací účetních stanovuje standard pro ověřování nefinančních informací. Standard ISAE 3000 obsahuje pokyny pro etické chování a management kvality a výkonnosti. Díky tomu, že poskytujeme ověření dle tohoto rámce, společnostem umožňujeme prokazovat, jak robustní povahu má ověření jejich reportů.

VYLEPŠETE KOMUNIKACI S INVESTORY

Rada pro udržitelné účetní standardy (SASB) zahrnuje 77 globálně použitelných oborově specifických standardů, které podnikům umožňují identifikovat, spravovat a sdělovat svým investorům finančně významné informace o udržitelnosti. SASB rámec identifikuje minimální soubor finančně významných témat udržitelnosti a jejich souvisejících metrik pro typickou společnost v daném odvětví. V Bureau Veritas poskytujeme nezávislá ověření, která jsou v souladu se SASB standardy, a umožňujeme tak společnostem napříč odvětvími efektivně a podrobně komunikovat s jejich investory.

Image
ESG Služby Bureau Veritas