Popis_činnosti

Popis činnosti

Certifikační a inspekční společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. a BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. jsou součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu. Poskytuje komplexní služby a odborné poradenství v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Na území České republiky je BUREAU VERITAS zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní poskytované služby patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, inspekce potravin a zemědělských komodit, testování a laboratorní analýzy, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Celosvětově působí společnost BUREAU VERITAS ve 140 zemích, kde má síť 1 500 kanceláří a laboratoří. Pracuje v nich více než 77 tisíc zaměstnanců, kteří se starají o více než 400 tisíc klientů. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice sahající až do roku 1828.